Naturvårdsbränning Stocksmyr, Brännan, Norrsjön

Länsstyrelsen i Kronobergs län kommer lördagen den 20 maj att genomföra en naturvårdsbränning i Naturreservatet Stocksmyr-Brännan i Uppvidinge kommun.

Syftet med bränningen är att minska mängden gran och öka arealen lövskog i reservatet. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktiva för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. De flesta tallarna förväntas överleva branden.

Tändning är beräknad att starta runt middagstid sedan fortgå under eftermiddagen. Bränningen kommer att avslutas under kvällen för att sedan efterbevakas. Bränningen omfattar ca 23 hektar.

Väderprognosen för lördagen säger att vi kommer att ha ostliga vindar, vilket innebär att röken från bränningen sannolikt går mot områden med få boende i närområdet.

Bränningsledningen har kontinuerlig kontakt med räddningstjänsten i Uppvidinge kommun och det finns ingen anledning för allmänheten att kontakta SOS Alarm så länge man är säker på att röklukten kommer från naturvårdsbränningen.

Länsstyrelsen bevakar brännan med omgivningar regelbundet tills vi har tre rökfria dagar. Länsstyrelsen vill uppmana allmänheten att under året vara mycket försiktig om man besöker området efter bränningen, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Mer information om naturreservatet och naturvårdsbränningsprojektet Life Taiga finns på www.lifetaiga.se.

Mer om naturvårdsbränningar

​Under bränningen kan Länsstyrelsen kontaktas enligt följande:

Emil persson: 010-2237360, Rakel: 59 50 702 eller 59 50 703