Näringsliv och föreningar

IOGT-lokalen samt restaurang vid Växjösjön, foto Christina Jonasson

Här får du som driver företag information om vilka företagsstöd och tillstånd du kan söka hos länsstyrelsen. Du får också veta mer om hur länsstyrelsen hjälper till att stimulera regionens företag och föreningar för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Vi har samlat de viktigaste länkarna till vår information som rör företagare i länet.