Förorenade områden

ebh 

Ett förorenat område är ett område där mark, grundvatten, ytvatten eller sediment är så förorenat av en punktkälla att halterna av föroreningar påtagligt överskrider de naturliga bakgrundshalterna.

Till grund för arbetet med förorenade områden ligger miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö" som följs upp inom sex så kallade preciseringar varav ”förorenade områden” är en precisering.

Giftfri miljö - vad gör vi?

Läs mer om hur länsstyrelsen jobbar med att leta upp, undersöka och åtgärda områden som är förorenade under länkarna till vänster.

nyhet hjortsbega 

 

 Kontakter

Maria Levin
Funktionschef Miljöskydd
maria.levin@lansstyrelsen.se
010-223 71 64

Karin Simonsson
Karin.Simonsson@lansstyrelsen.se
010-223 71 21

Besima Grgic
besima.grgic@lansstyrelsen.se
010-233 71 38

Britta Palm
Britta.Palm@lansstyrelsen.se
010-223 71 24

Madeleine Ullerhed
madeleine.ullerhed@lansstyrelsen.se   010-223 71 49

 Bor du nära ett gammalt glasbruk?

 Content Editor ‭[1]‬

 Content Editor ‭[2]‬

 

 

Kan du hjälpa oss?

Om du har någon information som du tror kan vara värdefull för oss , ber vi dig fylla i Formulär för misstänkt förorenade områden och sända det till oss alternativt kontakta någon av oss som arbetar med ebh-frågor.