Fotografering från drönare

Från och med 1 augusti 2017 krävs inget tillstånd för kameraövervakning från drönare.

Den 20 juni 2017 röstade riksdagen igenom en lagändring som gör det möjligt för privatpersoner och företag att fotografera från drönare utan tillstånd från länsstyrelsen.

Personuppgiftslagen tar över

Från och med den 1 augusti kommer alltså privatpersoner och företag inte längre att behöva tillstånd från länsstyrelsen för att få använda en drönare med kamera. Däremot måste reglerna i personuppgiftslagen (PUL) följas. Har du frågor kring personuppgiftslagen ska du vända dig till Datainspektionen.

Gäller inte myndigheter

Det finns ett undantag från den nya lagen. Myndigheter kommer även fortsättningsvis att behöva tillstånd från länsstyrelsen.
Det gäller även om myndigheten anlitar en privatperson eller ett företag att övervaka eller fotografera.

Krävs andra tillstånd

Tänk på att det fortfarande krävs andra tillstånd för att få flyga drönare än just tillståndet till kameraövervakning. Till exempel krävs det tillstånd från

  • respektive flygplats för att flyga inom dess kontrollzon,
  • Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning, samt
  • Lantmäteriet (och i vissa fall Sjöfartsverket) enligt lagen om skydd för geografisk information.

Här kan du läsa mer: