Människa och samhälle

Stadsbild från Växjö juli 2011, foto Länsstyrelsen

Här kan du söka olika tillstånd eller bidrag samt få reda på hur länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.


Samhällsutvecklingsforum 2017 – tema bostadsbyggande
Samhällsutvecklingsforum är ett årligen återkommande möte som fokuserar på frågor som rör hållbar samhällsutveckling. Under årets tema, som var bostadsbyggande, ställde man frågan – hur bygger, utvecklar och förnyar vi länet på ett socialt hållbart sätt i tider av bostadsbrist?

Läs mer här: Sammanfattning av dagen

Presentationer: Länsstyrelsen - inledning, Bostadsmarknadsanalys 2017,
Integrationsläget i länet, Göran Cars, Inger Sellers

Workshops: Socialt hållbar planering - anteckningar, Socialt hållbar planering, Den arkeologiska processen - anteckningar, Den arkeologiska processen, Stöd till sanering förorenad mark, Stöd till bostadsbyggande,
Läns- och kommuntal 2018            

 Vi är mångfaldscertifierade