Offentligt samråd

För att få stöd till utbyggnad av bredband inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 gäller att det område man söker stöd för har bedömts ligga utanför det område där det går att bygga ut bredband utan stöd, alltså utanför tätorter med lägst 200 invånare. Statligt stöd får bara användas där bredband inte kan byggas på kommersiella grunder.

Länsstyrelsen publicerar alla kartor för de projekt som sökt stöd för att ta reda på om det finns någon marknadsaktör som planerar att bygga ut bredband utan stöd i samma område som projektet valt. Genom att publicera kartor över de områden som sökanden planerat att bygga bredband i ska marknaden få kännedom om projektet. Om det finns någon marknadsaktör som har planerat att bygga ut bredband utan stöd inom samma område ska Länsstyrelsen kontaktas omgående.

Nedan följer en lista över alla bredbandsområden med ort/område, sökande, vilken typ av bredband som den sökande ska bygga samt kartor. Dessa kommer att ligga ute för samråd minst en månad. .

Alsterfors Fiber, Uppvidinge kommun

Alsterns Fiber, Uppvidinge kommun

Bolmsö Fiber, Ljungby kommun

Diö Byanät södra, Älmhults kommun

Eke Bredband, Växjö kommun

Ellandarundans Fiberförening, Växjö kommun

ElmNet, Fälhult

Eneryda Fiber, Älmhults kommun

Fagereke Fiber, Lessebo kommun

Fröseke Fiberförening, Uppvidinge kommun

Fälhults Fiber, Älmhults kommun

Hannabads Fiber, Markaryds kommun

Hovets Byanät, Lessebo kommun

IP-Only, Bolmsö, Mjälen, Hölminge, Vittaryd, Ljungby kommun

IP-Only, Bassarås, Lidhult Lights

JätNät, Växjö kommun

Klasamåla Fiber, Tingsryds kommun

Leknet Bredband, Tångshult, Växjö kommun

Lidhult Lights, Ljungby kommun

Ljungby Energinät, Tannåker, Ljungby kommun

Ljungby Energinät, Viggsjö, Ljungby kommun

Pjetteryd Fiber Nord, Älmhults kommun

Sissehult Fiber, Uppvidinge kommun

Sjönet Fiber, Växjö kommun

Tallbacken Mjälen Hölminge Fiber, Ljungby kommun

Vemboönet, Sirkön, Tingsryds kommun

Vemboönet, Sirkön, Klasamåla, Tingsryds kommun

Wexnet, Asa, Växjö kommun

Wexnet, Attsjö, Växjö kommun

Wexnet, Borlanda, Växjö kommun

Wexnet, Fällorna, Växjö kommun

Wexnet, Gemla by, Växjö kommun

Wexnet, Ingelstad Nöbbele, Växjö kommun

Wexnet, Jätsberg, Växjö kommun

Wexnet, Skruvby, Lessebo kommun

Wexnet, Tegnaby, Växjö kommun

Wexnet, Väckelsång, Växjö kommun

Vrankunge Byggnadsförening, Växjö kommun

Värmanshults Bredband, Alvesta kommun

Västra Torsås Fiber, Alvesta kommun

Växjö East Fibre, Växjö kommun

Vökby Bredband, Slätthög norra, Alvesta kommun

Zitius Markaryd Väst, Markaryds kommun

Zitius Markaryd Öst, Markaryds kommun

Älmhult-liatorp Fiber, Älmhults kommun