Landsbygdsstöd

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.  
Bild: nybyggt stall i Ljunder socken, Lessebo kommun

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd.

I handlingsplanen för Landsbygdsprogrammet i Kronobergs län kan du läsa mer om hur ansökningar kommer att prioriteras i förhållande till varandra.

Jordbruksverkets webbsida kan du läsa mer om stöden - och ansöka om stöd. Där finns också information om hur du gör när du är klar med din investering och vill ansöka om utbetalning.

VIKTIGT! - Om den sökande påbörjar investeringar och/eller andra aktiviteter innan Länsstyrelsens beslut, sker det på egen risk! Stödet är inget s.k. ”rättighetsstöd” och alla ansökningar kommer att konkurrensutsättas och prövas mot andra ansökningar. Innan du påbörjar något du söker stöd för, är det därför viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen för ytterligare information. Aktuell information hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

OBSERVERA - Utgifterna för investeringen du söker stöd för ska vara fakturerade och betalda tidigast den dag din ansökan om stöd kommit in till länsstyrelsen. När du ansöker om utbetalning av ditt stöd kommer du att få redovisa fakturadatum för inköpet och datum då du har betalat fakturan.

Ansökningsdatum för olika insatsområden 

Landsbygdsprogrammet är indelat i så kallade insatsområden, särskilda konton, som är bestämda för hur de ska användas. Ansökningar som kommer in under en viss tidsperiod kommer att handläggas inom vissa tidsramar. Till höger kan du se en tabell om handläggningstider.

Här finns Länsstyrelsens beslut om budget och beslutsomgångar 2017-06-01 i Landsbygdsprogrammet.

 Content Editor

 

 Observera

All skriftlig kommunikation som rör landsbygdsstöd ska skickas till:

Länsstyrelsen i Kronobergs län
FE 30                                      Box 204
826 25 SÖDERHAMN

(Kompletteringar till jordbrukarstöden/SAM har en annan FE-adress)

 

 

 

Landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU genom Länsstyrelsen i Kronobergs län