Biologisk mångfald i det hållbara landskapet – för samverkan i praktiken

Varmt välkommen önskar vi som arbetar för naturvård och miljömålen på en kunskapsdag som syftar till ett hållbart nyttjande av landskapet och som riktar sig till markägare och förvaltare av mark med grova träd i närheten av bebyggelsemiljöer.

​Miljömålen handlar om samverkan och att göra rätt saker i rätt tid och på rätt plats och att inte glömma bort den biologiska mångfalden.

Under förmiddagen inspireras vi av Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen, med mångårig erfarenhet av biologisk mångfald i skogen samt Jens Rydell, expert på fladdermössens ekologi, till vardags forskare vid Lunds universitet. Ulf Bjelke, Artdatabanken, ger oss en överblick över utvecklingen för naturtyper och arter i Kronobergs län.

Under eftermiddagen diskuterar vi tillsammans hur vi gemensamt verkar för en hållbar utveckling för den biologiska mångfalden i Kronobergs län.

Platserna är begränsade.