Biotopskyddsområde

Biotopskyddsområden bildas för att ge långsiktigt skydd åt  mindre områden med stora naturvärden.

Biotopskyddsområden är mindre områden med stora naturvärden. Det finns ca 215 sådana områden i länet.

Biotopskyddsområden i skog bildas av Skogsstyrelsen, och på övriga markslag av Länsstyrelsen.

 Denhär skylten visar att området är biotopskyddsområde

Skylt vid biotopskyddsområde