Åsnentillsynen

Sjön Åsnen har sedan tusentals år varit en plats människor sökt sig till. Naturen och området är unikt, och tusentals turister besöker årligen sjön och dess omgivningar.

 

Åsnentillsynens uppgift

Åsnentillsynen arbetar förebyggande för att förhindra skador på naturen samt hjälper och informerar besökare om vad man behöver tänka på vid vistelse på och ikring sjön. Åsnentillsynen patrullerar med båt över hela sjön och utövar fisketillsyn, markerar fågelskyddsområden, släcker bränder och håller områ­det rent, mm. Information om regler ges på flera språk och Åsnenkartan sätts upp på anslagstavlorna runt sjön.

Tillsynsmannen jobbar inte varje dag och har inte jour. Får du inte svar lämna meddelande så återkommer tillsynsmannen till dig. Vid akutfall (olycka, saknade personer, skogsbrand) ring alltid SOS Alarm 112.

Inför säsongen har Åsnentillsynen investerat i en ny båt och kommer framöver att disponera två båtar.

Kontakta oss

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss. Ni når oss på 070-202 22 51.

Om olyckan är framme

Med ändamålsenlig båt och lokalkännedom kan tillsynsmännen snabbt hjälpa till. I båten finns utrustning för släckning av skogsbränder och första hjälpen.

 Naturvård Sverige Friluftsliv

 Åsnen-Nytt 2017

 Turistinformation

​Åsnenkartan
Kan beställas hos Annette, se kontakt ovan

Värendsleden

Visit Åsnen

Planerad nationalpark Åsnen

Åsnens Fiskevårdsområde

 Information om allemansrätt