Storasjöområdet

Klockljung. Foto Martin Unell.
Det vidsträckta skogs- och myrområdet cirka 7 km söder om Lenhovda är ett av länets största naturreservat. Det ligger i ett område med många spår från inlandsisens avsmältning, bl.a. i form av åsar och dödismorän och i vissa partier är det gott om stora block.

Brandljud i stubbe, foto Jonas Wäglind.

Brandljud i stubbe. Trädet är daterat mellan åren 1619 och 1850. Tre bränder har lämnat spår i trädet som övervallningar: Brandåren är daterade till 1637, 1685 och 1758. Foto och fakta: Jonas Wäglind.

 

Myren. Foto: Jonas Wäglind.

På den magra marken växer skog som är mellan 150 och 200 år gammal och nästan helt orörd av människan.

Storasjöområdet är stort. Mossarna är stora. Fågellivet är rikt kring mossar och kärr. Storslagen vildmark är kanske det uttryck som ligger närmast till hands att använda om Storasjöområdet.

Tallen är daterad från år 1668. Den är minst 340 år gammal! Foto och fakta: Jonas Wäglind.

Analys av kolskikt i kärr visar att skogen i reservatet brunnit upprepade gånger under de senaste 1300 åren. Stora bränder förekom bl.a. runt 1820 och 1917. En naturvårdsbränning på drygt ett hektar utfördes 1997 för att gynna arter som är anpassade till brand.

I reservatets yttre delar ingår en del yngre skog som självföryngrats efter avverkning. Reservatet kommer att utökas i söder med skog som Naturvårdsverket köpt .Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i Storasjöområdet naturreservat.

Tälta
Göra upp eld
Störa djurlivet

Du får plocka bär och svamp för husbehov, men inga andra växter eller växtdelar. Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet. 

 

Storasjöområdet nature reserve

The vast area of mire and forest approximately 7 km south of Lenhovda is one of the county’s largest nature reserves. It lies in an area with many traces of the melting of the inland ice, for example, eskers and large boulders. Forest that is between 150 and 200 years old grows on the poor soil.

The Lake Stora (Storasjö) area is large with extensive bogs and lots of birds. This magnificent wilderness is fairly inaccessible because there are no marked paths, but along the road south and west of the reserve there are information boards.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Storasjöområdet naturschutz-gebiet

Das langgestreckte Wald- und Moorgebiet ca. 7 km südlich von Lenhovda ist eines der größten Natur-schutzgebiete des Bezirks. Es liegt in einem Gebiet mit vielen Spuren der Eisschmelze des Inlandeises u.a. in Form von Hügelketten und großen Steinblöcken. Auf den mageren Böden wächst 150-200 Jahre alter Wald mit ausgedehnten Moosböden und einem artenreichen Vogelleben.

Die ausgedehnte Wildnis ist ziemlich unzugänglich, da markierte Pfade fehlen, aber an den Auto-straßen südlich und westlich des Gebietes sind Informationsschilder angebracht.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern in den Naturschutzgebieten.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1985/2013
Areal: 1058/1432 ha
Karaktär: Skogslandskap, våtmarkskomplex, kvartära landformer, sjö
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket

 

 Beslutsdokument