Rovdjur

Länsstyrelsen ska förvalta de stora rovdjur som finns i länet. Målet är att de ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som rovdjuren kan orsaka.

Med stora rovdjur avses björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. I Kronobergs län finns fast förekomst av lodjur och kungsörn och varg besöker länet regelbundet.  

Inventering, observationer och spår

Länsstyrelsen inventerar årligen lodjur och kungsörn och följer upp och kvalitetssäkrar spår och observationer av alla rovdjur. En viktig del är allmänhetens observationer av djur och deras spår.

Besiktning och ersättning

Länsstyrelsens besiktar viltskador orsakade av rovdjur, t.ex. vargangrepp på får, och beslutar om ersättning för dödade och skadade tamdjur samt rovdjursavvisande stängsel.

Skadeförebyggande och rådgivande

Länsstyrelsens handläggare och besiktningsmän arbetar med rådgivning kring vad man kan göra för att skydda sina tamdjur mot rovdjursangrepp, informerar om rovdjuren och den rådande politiken.

SMS-tjänst till tamdjursägare

Snabb information om kvalitetssäkrade vargobservationer och rovdjursangrepp på tamdjur i Kronobergs län i telefonen.

Du som är tamdjursägare kan få tillgång till vår kostnadsfria SMS-tjänst som aktiveras när:  

- observation av varg kvalitetssäkrats,
- när ett rovdjursangrepp (varg, lo, björn, järv och kungsörn) på tamdjur (nöt, häst, får och alpacka/lama/get) har kvalitetssäkrats.

SMS-tjänsten ger dig information om vad som har hänt och var det har inträffat, och det skickas ut så fort som möjligt efter kvalitetssäkring.

För att få tillgång till tjänsten behöver du kontakta Länsstyrelsens rovdjurshandläggare:

Elin Åkelius tel. 010-223 71 43, elin.akelius@lansstyrelsen.se eller
Per Ekerholm tel. 010-223 77 13, per.ekerholm@lansstyrelsen.se

Uppge namn, mobiltelefonnummer, e-postadress samt produktionsnummer.

 Content Editor

​Om du fredat ditt tamdjur mot ett rovdjur (enligt jaktförordningen §28) ring 010-223 70 00 (kontorstid) eller 010-223 71 07 utanför kontorstid.

OBS!! Lördagen den 2/12 2017 ligger de ordinarie numren nere och du ska  istället ringa: 

070-345 6119

 Om du haft ett rovdjursangrepp på dina tamdjur eller om du har sett ett rovdjur:

Rune Håkansson
070-564 20 33

Lasse Carlsson 
076-116 35 99

Jan-Eric Johannisson
070-510 46 12

Anders Gunnarsson
070–290 89 08  

Martin Einarsson
070–247 46 38  

Sten Johansson
070-867 28 20

Elias Turesson (endast kvalitetssäkring av spår och observationer) 
070-330 06 57

 Bra länkar