Jakt och vilt

En älg i skogen

Länsstyrelsen ansvarar för många olika ärenden som rör jakt. Vi informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer avskjutningsstatistik.

Vi har dessutom hand om ärenden som handlar om skyddsjakt och skador orsakade av viltarter som inte får jagas, till exempel säl och vissa fågelarter. I dessa ärenden kan vi ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för skador som redan har skett.

Vi inventerar och förvaltar även rovdjursstammen i länet och utser jakttillsynsmän. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna princip. De brukar kallas statens vilt.