Främmande arter

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningsområden, arter som introduceras till nya områden till vilka de inte kunnat förflytta sig av egen kraft. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada.

Det är svårt att förutse vad som händer när en främmande art etablerar sig i en ny miljö. Men det finns kända risker. Främmande arter kan på olika sätt skada den biologiska mångfalden, människors hälsa eller ekonomi. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.

Avsiktlig eller oavsiktlig spridning

Människan har sedan historisk tid medvetet flyttat arter för att bättra på möjligheterna till jakt, fiske och odlingar. Arter som t.ex.  regnbåge, sjögull , signalkräfta, kanadagås och mink är avsiktliga introduktioner i Sverige.

Ibland är det trädgårdsväxter som introducerats avsiktligt som sedan spridit sig vidare i naturen t.ex. jätteloka, blomsterlupin och jättebalsamin. Även om arter avsiktligt planterats ut kan de oavsiktligt sprida sig vidare till miljöer där de kan påverkan miljön negativt.

Arter kan av misstag flyttas till ett nytt område. De kan följa med som fripassagerare, rymma från odlingar eller på andra sätt sprida sig okontrollerat. Vandrarmusslan och spansk skogssnigel är exempel på främmande arter som introducerats oavsiktligt i Sverige.

Främmande arter i Kronobergs län

Här nedan kan du läsa om några främmande invasiva arter som förekommer i Kronobergs län:

Sjögull

Läs mer om Sjögull (Nymphoides peltata)

 

Gul skunkkalla

Läs mer om Gul skunkkalla (Lysichiton americanus)

 

Vattenpest

Läs mer om Vattenpest (Elodea canadensis)