Kyrkomiljöer

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för länets lagskyddade kyrkor och kyrkogårdar  och fattar beslut i ärenden som rör kyrkobyggnader och kyrkogårdar och begravningsplatser.
Kyrkor_index.jpg
Kyrkomiljöerna är en del i vårt nationella kulturarv och har sedan medeltiden varit en mötesplats i socknen. Än idag är kyrkomiljöerna av betydelse i en bygd, som landmärke, samlingspunkt, rum för religion eller historiskt minnesmärke.

 Tillståndsblankett