Kyrkeby Brännvinsbränneri

Ett av landets största landsbygdsbrännerier under 1800-talet
Klicka för större bild i nytt fönster
Kyrkeby brännvinsbränneri är ett komplett gårdsbränneri från 1800- och 1900-talen, med rötter i 1700-talet. Anläggningen härrör till största delen från senare delen av 1800-talet, när kronolänsmannen och riksdagsmannen Th.A. Malmström byggde ut Kyrkeby till ett av landets största landsbygdsbrännerier. Till anläggningen hör bränneribyggnaderna med komplett maskinell utrustning, mangårdsbyggnaden med glasveranda, flyglar, park och trädgård, arbetarbostäderna, samt det s k ämbetshuset från 1700-talets slut.

Fler bilder (bläddra med pilarna)


 Fakta

Uppförd: Första byggnaderna under 1700-talet

Skyddad år: 2000

Fastighetsbeteckning: Kyrkeby 4:1 och 4:8

Nummer: 1
( i Länsstyrelsens officiella byggnadsminnesregister)

Kulturhistoriskt minnesmärke

 Länkar till dokument och externa webbsidor

Hitta hit

Get Microsoft Silverlight