Länsstyrelsen i Kalmar län får tillstånd till kameraövervakning av rovdjur

​På grund av snöfattiga vintrar kan det vara svårt att inventera exempelvis lodjur i Kalmar län, detta eftersom grundinventeringsmetoden bygger på att det finns spårsnö. Därför har Länsstyrelsen i Kalmar län ansökt om tillstånd att få övervaka bland annat lodjur med hjälp av så kallade viltkameror.

Nu har Länsstyrelsen fått sitt tillstånd och förhoppningen är att få mycket hjälp av allmänheten genom att du registrerar dina observationer av stora rovdjur i Skandobs. Skandobs finns som hemsida, www.skandobs.se eller som nedladdningsbar App (Skandobs Touch). Det är bland annat genom allmänhetens rapporter som Länsstyrelsen får kännedom om platser som kan vara aktuella ur inventeringssynpunkt. För lodjursinventering är honor med ungar extra intressant.

För att Länsstyrelsen ska få sätta upp en kamera krävs markägarens samtycke, vidare får den inte sättas upp på en plats som regelbundet kan förväntas användas av allmänheten.