Lodjursangrepp väster om Oskarshamn

Den 4 april och 15 april dödade lodjur sammanlagt tre lamm i en fårbesättning väster om Oskarshamn. Länsstyrelsens besiktningsman var på platsen vid båda tillfällena och konstaterade att angreppssättet var lotypiskt

Många rovdjursangrepp sker i gryningen eller i skymningen. Tillsyn av tamdjuren kan således förläggas till den tiden på dygnet för bästa effekt.

På Viltskadecenters webbplats finns information om hur man kan förebygga angrepp av rovdjur på sina tamdjur.

http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/forebyggande-atgarder/atgarder-mot-skador-pa-tamdjur/permanenta-atgarder-mot-rovdjur/

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att lämna in tips om spår eller andra observationer, antingen via Skandobs.se eller telefonsamtal till våra rovdjursspårare/besiktningsmän.

Kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer och besiktningsmän av rovdjursslagna tamdjur i Kalmar län är:

Robert Briland: 0480-44 01 03, 070-631 88 80

Jonas Andersson: 0491-711 25, 070-647 49 07

Jan-Eric Johannisson: 0471-411 73, 070-510 46 12