Totalförsvarsdag  i Kalmar den 29 april

Välkommen till Totalförsvarsdag, på Elevatorkajen i Kalmar den 29 april, klockan 10-15.

Vi jobbar tillsammans för ett robust samhälle och finns där när allvarliga kriser uppstår.
Välkommen till Totalförsvarsdag, på Elevatorkajen i Kalmar den 29 april, klockan 10-15.

Bland annat får du träffa Försvarsmakten, Polis, Länsstyrelsen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Landstingets ambulanssjukvård, Räddningstjänsten, Frivillig resursgrupp, Sjöräddning, Bilkåren, Försvarsutbildarna , Kalmar vatten.

LÖPANDE AKTIVITETER UNDER DAGEN

Prova på att åka i Hemvärnets bandvagn
Open ship hos Försvarsmakten, HMS Hector
Open ship hos Kustbevakningen, KBV 033
Förevisning av fordon och materiel på respektive deltagares plats
Minsök i sandlåda, vid SWEDEC
Dykare i dyktank
Besök Länsstyrelsens ledningsfordon
Besök grupperade hemvärnsförband
Besök Sjöräddningssällskapets båtar
Besök Sjöfartshögskolans Räddnings Tränings Center

PROGRAM

10.00                  Speaker hälsar välkommen till dagen.
10.15                  Kajshow vid HMS Helsingborg.
10.40                  Överflygning, Frivilliga flygkåren
11.00                  Öppningsanförande. Länsstyrelsen, Beredskapsdirektör Ana Norlén. Försvarsmakten, Chef Kalmar och Kronobergsgruppen Kommendörkapten Tor Johansson.
11.20                  Uniformsvisning vid HMS Helsingborg.
11.45                  Kajshow vid HMS Helsingborg.
12.15                  Sjöräddningsförevisning i hamnbassängen.
12.50                  Uniformsvisning vid HMS Helsingborg.
13.15.                 Kajshow vid HMS Helsingborg.
14.00                  Överflygning, Frivilliga flygkåren
14.15                  Uniformsvisning vid HMS Helsingborg.
14.45                  Kajshow vid HMS Helsingborg.