Ny dom stoppar skydd mot översvämningar vid Emån

Mark- och miljööverdomstolen undanröjer den dom som gett lantbrukarna i Mörlunda möjlighet att kunna göra invallningar intill Emån för att kunna skydda sig mot översvämningar. Länsstyrelsen får tillbaka ärendet, som inleddes 2013, och ska enligt domen bedöma om och på vilket sätt en dispens kan påverka området som är klassat som Natura 2000.

För ett år sedan kom beskedet från Mark- och miljödomstolen. Lantbrukarna i Mörlunda fick dispens, i enlighet med ett tidigare beslut från länsstyrelsen, från markavvattningsförbudet för att kunna förstärka de naturliga vallarna intill Emån. Syftet var att kunna skydda sig mot översvämningar, som under växtsäsongen leder till stora skador på grödorna.  Vid de uppmärksammade översvämningarna sommaren 2012 uppskattades den ekonomiska förlusten för lantbrukarna till mellan 20 och 30 miljoner kronor.

Naturvårdsverket överklagade dock till Mark- och miljööverdomstolen, som nu har beslutat att undanröja Mark- och miljödomstolens dom. Överdomstolen anser att länsstyrelsen måste bedöma om och på vilket sätt en dispens kan påverka ett Natura 2000-område, som det handlar om i det aktuella fallet. Målet återförvisas till Länsstyrelsen i Kalmar län för fortsatt handläggning.

- Det är bekymmersamt att det här ärendet har dragit ut så på tiden. Vi ska göra vad vi kan för att hantera frågan snabbt, säger avdelningschef Eva Brynolf.

En ledamot i domstolen, det tekniska rådet, anförde en skiljaktig mening som följde länsstyrelsens och Mark- och miljödomstolens linje, att bevilja lantbrukarna dispens.  

För ytterligare information
Eva Brynolf, Avdelningschef
Telefon: 010-2238401
Mobil: 070-6118409
E-post: eva.brynolf@lansstyrelsen.se