Sevesolagen

Företag som lagrar vissa mängder av särskilt farliga kemikalier (t.ex. mycket giftiga, miljöfarliga, explosiva) omfattas av Lag och förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad Sevesolagen.

​​​Det finns två kravnivåer, en lägre och en högre, beroende på vilka mängder av vissa kemikalier det rör sig om. För den lägre krävs en anmälan till länsstyrelsen samt att ett så kallat handlingsprogram upprättas. Handlingsprogrammet består av en säkerhetspolicy för hur man handskas med kemikalierna och en plan för hur policyn ska följas.

För den högre kravnivån krävs förutom säkerhetsledningssystemet (se ovan) också en intern plan för räddningsinsatser. Dessutom ska en säkerhetsrapport upprättas och lämnas till länsstyrelsen. Verksamheter på den högre kravnivå är också tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Läs mer om miljöbalken på naturvårdsverkets hemsida För anläggningar på den högre kravnivån måste kommunen upprätta en plan för räddningsinsatser samt informera personer som löper risk att drabbas vid en allvarlig kemikalieolycka.

Läget i länet

I Kalmar län finns sju anläggningar på den högre kravnivån och 19 på den lägre (varav 12 stycken på lägre kravnivån är bergtäkter som spränger med mer än 10 ton sprängämnen per sprängtillfälle).

 

​KommunVerksamhetSenaste besökKravnivå​Övrigt

​Emmaboda

​Glasma AB​20161109​Lägre
​Hultsfred​BGS Småland AB, Vrånganäs​20171214Lägre​Bergtäkt
​Hultsfred​DSV Road AB​Lägre
​Hultsfred​Norab AB​20170608​Lägre
​Kalmar​AB Nybrogrus, Runtorp​20171214​LägreBergtäkt​
​Kalmar​Brenntag Nordic AB​20171219​Högre
​Kalmar​Circle K Sverige AB​20171220​Högre
​Kalmar​Nynäs AB​20170517​Lägre
​Kalmar​Skanska Asfalt och Betong AB, Ebbegärde​Lägre​Bergtäkt
​Kalmar​Skanska Asfalt och Betong AB, Knapegården​Lägre​Bergtäkt
​Kalmar​Stena Recycling AB20161129​​Lägre
​Kalmar​Swedish DLA Agro20170208​​Lägre
​Kalmar​Svevia AB, Bottorp​Lägre​Bergtäkt
​Mönsterås​Skanska Asfalt och Betong AB, ÅserumLägre​​Bergtäkt
​Mönsterås​Södra Cell AB20170831​​Högre
​Nybro​​AB Nybrogrus, Brånahult​​20171214​Lägre​​Bergtäkt
Oskarshamn​Almer Oil & Chemical Storage AB​20171121​Högre
Oskarshamn​Emmaboda Granit AB, Flivik​20171214​LägreBergtäkt​
​Oskarshamn​Nordic Storage20171026​​Högre
​Oskarshamn​OKG Aktiebolag20161117​​Lägre
​Oskarshamn​SAFT AB20161220​​Högre
​Torsås​Svenska Foder AB​20151214​Lägre
​Vimmerby​BGS Småland AB, Alsta​20171214​Lägre​Bergtäkt
​VästervikOKQ8 AB​​20171004​Högre
​Västervik​BGS Småland AB, Hörtingerum​20171214Lägre​Bergtäkt​
​Västervik​BGS Småland AB, Vråka​20171214​LägreBergtäkt​
​Västervik​Skanska Asfalt och Betong AB, Heda​LägreBergtäkt​

Bakgrund till Sevesolagen

Inom den kemiska industrin har det inträffat olyckor över hela världen. Två svåra incidenter skedde på 70-talet i Europa. I Flixborough, Storbritannien miste 28 personer livet vid en cyklohexanläcka med explosion och brand som följd. I Seveso, Italien, blev ett område obeboeligt i flera år efter ett dioxinutsläpp, 600 personer evakuerades och 2 000 fick behandlas mot förgiftning. 

För att förhindra och begränsa liknande olyckor har Europaparlamentet antagit särskilda direktiv. Gällande lagstiftning är från 1999, tillsammans med lag om ändring från 2015.​
Läs mer om sevesolagstiftningen.