Algblomning

2017-07-20

Ytansamlingar av cyanobakterier finns nu ute i Östersjön och lokala blomningar har observerats vid några badplatser utmed Kalmars kust. Den fortsatta utvecklingen beror på vädret: vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar Informationscentralen för egentliga Östersjön tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via deras facebook-sida. Under midsommarhelgen är Informationscentralen obemannad.


 
algblomning

Här presenteras allmänna råd om vad man ska göra vid en algblomning och vart man kan vända sig för information om hälsofrågor

Informationscentralen för Egentliga Östersjön har skapat en Facebook-sida, där uppdaterad information om algläget i Östersjön kommer att finnas. Förhoppningen är att många på så sätt kan vara med att rapportera om algblomningar i Egentliga Östersjön, vilket kan underlätta för allmänheten att följa algläget.

 

Näringsämnenas betydelse för blomningen 

Förutom tillgången på solljus så är förhållandet mellan näringsämnena kväve och fosfor avgörande för hur stor tillväxten av växtplankton blir. Vid ett överskott av fosfor i vattnet under sommaren, gynnas blågrönalger eftersom de har förmåga att fixera och bilda eget kväve. I flera områden i Östersjön har sommarblomningarna under senaste åren ökat, även inne vid kustområden. (HAVET 2013/2014)

I flera områden i Östersjön har cyanobakterierna(blågrönalger) ökat under de senaste tio till femton åren. Förändringarna beror till viss del på ett överskott av fosfor i havsvattnet under sommaren.

En sammanfattning om näringsämnena i svenska hav finns i SMHIs faktablad

Sommarblomningen börjar tidigare

Sommaralgblomningen i Östersjön kommer i genomsnitt ca tre veckor tidigare i dag än för 35 år sedan. Det är med hjälp av satellitbilder från perioden 1979-2013 som forskare vid Stockholms universitet och Scripps Institution of Oceanography kan visa att ytansamlingar av cyanobakterier (blågröna alger) i Östersjön uppträder allt tidigare på sommaren. Ytansamlingarnas tyngdpunkt låg omkring den 8 augusti i början av perioden. Gradvis har tyngdpunkten förflyttats och idag ligger den omkring den 19 juli – nästan tre veckor tidigare. Tidsförskjutningen har ansetts vara en trolig framtida effekt av klimatförändringen, men tycks nu alltså redan vara här. (länk till artikeln)

Algblomningar i Östersjön för 7000 år sedan

Genom vetenskapligt detektivarbete har forskare kommit fram till att blomningar av cyanobakterier förekom så tidigt som för 7000 år sedan. Ett stort inflöde av saltvatten bidrog till omfattande syrebrist, vilket sannolikt ledde till frisläppande av fosfor från bottensediment. En andra period med syrebrist och hög produktion av cyanobakterier tycks ha inträffat mellan år 610 och 1310 e Kr, då den nordatlantiska regionen hade ett varmare klimat. (Havet 2013/2014)