Vattenläget i länet

En samlingssida för det aktuella vattenläget för länet. Här finns även länkar till mer information.

Sidan uppdaterad 2017-06-27
Sammanfattning av läget i länet

I de flesta av länets kommuner är grundvattennivåerna högre i år jämfört med motsvarande tid under 2016 och vattnet i de kommunala täkterna bör täcka behovet hos dem som är anslutna till det kommunala vattnet. Vad gäller enskilda brunnar kan grundvattennivån se väldigt olika ut och har man en egen brunn bör man själv försöka hålla koll på vattennivån och kontakta sin kommun om brunnen sinat eller riskerar att sina. På LRF:s hemsida finns bra information för lantbrukare med egen brunn.

I juni har det kommit normala till något över normala nederbördsmängder. Under sommaren tar dock vegetationen upp merparten av vattnet och grundvattenbildningen är väldigt låg eller obefintlig. Nivåerna i sjöar och vattendrag ökar något vid regn men nivåerna sjunker snabbt igen efter att regnet upphört.

På SMHI:s hemsida finns en ny tjänst, Risk för vattenbrist, som uppdateras en gång i veckan och innehåller information om både nederbördsavvikelse och grundvattennivåer.

I länets kommuner pågår kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att säkra tillgången till vatten. På Öland har ett avsaltningsverk tagits i bruk och ytterligare ett planeras. Det borras nya brunnar, nya täkter utreds, ledningar byggs och planeras och det arbetas med åtgärder för att minska vattenförbrukningen osv.

Länsstyrelsen sammankallar regelbundet till regionala samverkansmöten med länets kommuner samt länsöverskridande samverkansmöten med Jönköpings och Östergötlands länsstyrelser och kommuner för att få en lägesbild över situationen och det fortsatta arbetet med åtgärder.

Bevattningsförbud råder i många av länets kommuner, se länkar nedan. På grund av låga flöden i våra sjöar och vattendrag har Länsstyrelsen gått ut med information om lagar och regler för vattenuttag för bevattning. Kortfattat så krävs det tillstånd för yt- eller grundvattenuttag för bevattning och anmälan för mindre uttag av ytvatten. Om uttaget uppenbart inte skadar allmänna eller enskilda intressen kan uttag ske utan tillstånd eller anmälan. Kriterierna för vad som är uppenbart är dock olika för olika vatten samt beror på regionala och lokala skillnader. När flödet i ytvattnet är lågt (som nu) påverkar dock alla ytvattenuttag naturvärdena negativt och Länsstyrelsen uppmanar därför allmänheten att sluta använda vattnet i våra sjöar och vattendrag för bevattning tills flödena är högre. Här finns Länsstyrelsens information.

Bevattningsförbud

Borgholms kommun

Emmaboda kommun

Hultsfreds kommun

Högsby kommun

Kalmar kommun (ej bevattningsförbud)

Mönsterås kommun

Mörbylånga kommun

Nybro kommun (ej bevattningsförbud)

Oskarshamns kommun (ej bevattningsförbud)

Torsås kommun (ej bevattningsförbud)

Vimmerby kommun

Västerviks kommun

Länkar med tips på hur du kan spara vatten

Borgholms kommun – Det här kan du göra

Kalmar Vatten - Varje droppe räknas!

Mörbylånga kommun – Spara vatten!

Svenskt vatten - Samverkan i sydöstra Sverige

Vattensmart - Smarta tips för alla!

 
Hur har det kunnat bli så torrt i länet?

Kalmar län ligger i så kallad regnskugga efter det småländska höglandet och har relativt låg nederbörd. De norra och södra delarna av Öland är bland de torraste platserna i Sverige. Vinden är ofta hård och ön ligger i solligans topp över sommarens soltimmar. Detta tillsammans gör ön väldigt torr och under normalår har ön närmast stäppklimat och under torrår tidvis ökenförhållanden.

En fördjupad klimatanalys som Länsstyrelsen låtit utföra visar att det generellt kommer att bli torrare i hela länet framförallt under sommarhalvåret. Analysen visar också att antalet skyfall, som orsakar höga flöden och översvämningar, kan komma att öka, samtidigt som det kommer att bli stor risk för brist på vatten under sommarhalvåret.

 Content Editor