Vattenläget i länet

En samlingssida för det aktuella vattenläget för länet. Här finns även länkar till mer information.

Sidan uppdaterad 2018-01-26
Sammanfattning av läget i länet

Under 2016 uppstod akut vattenbrist i delar av Kalmar län. Akuta åtgärder såsom transport av vatten med lastbil och byggandet av en sjöledning från fastlandet till Öland genomfördes. Ovanligt god nederbörd under oktober 2016 samt en sval sommar under 2017 har bidragit till ett bättre läge under 2017. Hösten 2017 har varit nederbördsrik och grundvattennivåerna är i dagsläget uppe på normala eller nära normala nivåer.

Varför har det varit så torrt i länet?

Kalmar län ligger i så kallad regnskugga efter det småländska höglandet och har relativt låg nederbörd. De norra och södra delarna av Öland är bland de torraste platserna i Sverige. Vinden är ofta hård och ön ligger i solligans topp över sommarens soltimmar. Detta tillsammans gör ön väldigt torr och under normalår har ön närmast stäppklimat och under torrår tidvis ökenförhållanden.

En fördjupad klimatanalys som Länsstyrelsen låtit utföra visar att det generellt kommer att bli torrare i hela länet framförallt under sommarhalvåret. Analysen visar också att antalet skyfall, som orsakar höga flöden och översvämningar, kan komma att öka, samtidigt som det kommer att bli stor risk för brist på vatten under sommarhalvåret.

 Content Editor ‭[2]‬

 

 Content Editor ‭[1]‬