Vattenläget i länet

En samlingssida för det aktuella vattenläget för länet. Här finns även länkar till mer information.

Sidan uppdaterad 2017-11-08
Sammanfattning av läget i länet

Under 2016 uppstod akut vattenbrist i delar av Kalmar län. Akuta åtgärder såsom transport av vatten med lastbil och byggandet av en sjöledning från fastlandet till Öland genomfördes. Ovanligt god nederbörd under oktober 2016 har bidragit till en bättre utgångspunkt för 2017. Sommaren 2017 har även varit sval och bjudit på en del nederbörd, vilket i kombination med bevattningsförbud och vattenbesparingskampanj mm har bidragit till en minskad vattenkonsumtion. September har varit ovanligt rik på nederbörd och man kan se att grundvattennivåerna sakta stabiliseras eller t o m ökar trots att vegetationsperioden inte är helt över.

Det är dock för tidigt att blåsa faran över, vi behöver en nederbördsrik höst, vinter och vår för att våra grundvattennivåer ska återhämta sig och komma upp i de normala. Läget bedöms för tillfället vara stabilt och samtliga VA-huvudmän i länet känner sig trygga inför hösten och bevattningsförbuden har hävts i många kommuner. Arbetet med att trygga en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning fortsätter dock med full kraft med en mängd åtgärder på både kort och lång sikt.

Varför har det varit så torrt i länet?

Kalmar län ligger i så kallad regnskugga efter det småländska höglandet och har relativt låg nederbörd. De norra och södra delarna av Öland är bland de torraste platserna i Sverige. Vinden är ofta hård och ön ligger i solligans topp över sommarens soltimmar. Detta tillsammans gör ön väldigt torr och under normalår har ön närmast stäppklimat och under torrår tidvis ökenförhållanden.

En fördjupad klimatanalys som Länsstyrelsen låtit utföra visar att det generellt kommer att bli torrare i hela länet framförallt under sommarhalvåret. Analysen visar också att antalet skyfall, som orsakar höga flöden och översvämningar, kan komma att öka, samtidigt som det kommer att bli stor risk för brist på vatten under sommarhalvåret.

 Content Editor ‭[2]‬

 

 Content Editor ‭[1]‬