Frågor och svar om vatten

Det är många som har frågor om vatten och den situation vi är i just nu. Här finns svar på några av dem.

​Har du en fråga som du inte hittar svaret på kan du skicka den till vattenbrist.kalmar@lansstyrelsen.se. Vi ser till så att den besvaras och läggs till i listan. Det kan ta några dagar eftersom vi är flera myndigheter som samarbetar för din skull. Vi vill ju att du ska få ett kvalitetssäkrat svar.

Vattenbrist i Kalmar och på Öland

Frågorna/svaren är indelade i fyra områden:

Användning och hantering av vatten
Allmänt om grundvatten och vattenbrist
Om djurhållning och lantbruk
Om myndigheters ansvarsområden och stöd