Svenska flaggans dag

flagga

Svensk fana eller flagga delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län. Fanorna och flaggorna delas ut vid de festligheter som kommunerna anordnar i samband med Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Föreningar och organisationer

Från Stiftelsen kan föreningar och organisationer ansöka om att få en flagga eller en fana. Ansökan görs skriftligt på blankett senast den 31 december och skickas till:

Stiftelsen Sveriges Nationaldag
100 12 Stockholm

Här på sidan Stiftelsen Sveriges Nationaldag hittar du ansökningsblanketten

Enskilda personer, föreningar och organisationer

Från Länskommittén kan både enskilda personer, föreningar och organisationer ansöka om flagga eller fana. Ansökan görs skriftligt på blankett senast den 31 januari och skickas till:

Länskommittén Sveriges Nationaldag
Länsstyrelsens Kalmar län
391 86 Kalmar

 Här finns ansökningsblankett för organisation, förening eller motsvarande.

Här finns ansökningsblankett för enskild person.

Behöver du hjälp med att rekvirera ansökningsblanketter är du välkommen att höra av dig till länsstyrelsen. Se kontaktuppgifter till höger på denna sida.

 

 

Fakta Svenska flaggans dag
10 april 1916 bildades ”Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag” med målsättning att samla Sveriges medborgare till en gemensam, fullkomligt opolitisk hyllning av fosterlandet med flaggan som symbol.

6 juni 1916 firades den första flaggfesten på Skansen.

1918 utdelades för första gången flaggor i samband med nationaldagsfirandet.

1936 inleddes samarbete med landshövdingarna och kommittéer som redan fanns eller nu bildades.

1 oktober 1968 överfördes verksamheten från bestyrelsen till nybildade ”Stiftelsen Svenska Flaggan” med landshövdingarna som stiftelsens huvudmän och Riksdagens talman som ordförande.

1982 fastställdes 6 juni, förutom ”Svenska Flaggans Dag”, också som officiell nationaldag och 1983 firades detta för första gången.

Sedan 2005 är 6 juni en officiell helgdag.

 Kontakta oss:

Maria Tholén Barmark Sekreterare i Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län

e-post: 
Maria.tholen.barmark@lansstyrelsen.se

telefon: 010-22 38 201

 Ansökan om flaggor och fanor