Människa och samhälle

människor

Här kan du söka olika tillstånd eller bidrag samt få reda på hur länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

 Content Editor ‭[1]‬

​Kompetenscentrum sexuella tjänster (KST)

Vad är prostitution och människohandel

Civilsamhällets samarbete
ger förbättrat stöd till
utsatta för människohandel

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[3]‬

​Mellan klan och stat
Per Brinkemo

Bygga broar
Eva Ohlsson

Fakta om länet