Vatten och våtmarker

Vatten är kanske den viktigaste växtbegränsande faktorn i vårt län. Samtidigt kan för mycket vatten på fel ställe ställa till stora skador. Vatten som rinner genom åkermarken för också med sig stora mängder växtnäring. Att fördröja vattnets väg i landskapet är därför en viktig miljöåtgärd.

 

För att läsa mer om olika aspekter av vattenfrågor, välj i menyn till vänster.