Bitillsyn

Som en följd av regeringens beslut om koncentrering av arbetsuppgifter till vissa länsstyrelser kommer ansvaret för bitillsynen i Kalmar län att överföras till länsstyrelsen i Östergötland.
Ett glatt bi
Övertagandet sker från och med 20120701. I praktiken blir det inga förändringar förutom att alla ärenden som gäller bitillsyn i Kalmar län nu hänvisas till länsstyrelsen i Östergötland.

 Koncentration av verksamhet

Från den 1 juli 2012 hanteras ärenden som rör bitillsyn av Länsstyrelsen Östergötland län.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötlands län

Postadress: 581 86 Linköping
Telefon: 010-223 50 00
Fax: 013 10 13 81
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se