Stöd till bredband på landsbygden

Landsbygdsprogrammets stöd för investeringar i bredband ska bidra till ett snabbt bredband som gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhället.
Fiberkabel

Du kan få stöd för de utgifter du har i samband med att anlägga den passiva infrastrukturen. Med passiv infrastruktur menas dels de grundläggande delarna som till exempel kanalisationsrör eller mast men också ledning vilket kan vara fiberkabel eller antennutrustning.

Den nya bredbandsmiljarden har fördelats och sista dag för ansökan är den 30 april 2018. 

Efter EU-kommissionens godkännande av ändringen av Landsbygdsprogrammet har Jordbruksverket beslutat om fördelningen av medel till länen. Kalmar län fick 39 Mkr av den allmänna potten och 16 Mkr av den särskilda potten för glesa områden. Därmed finns det totalt 55 Mkr tillgängligt för beslut.

För att delta i ansökningsomgång 3 ska ansökan vara inkommen senast den 30 april 2018.

Stödbelopp

Du kan få stöd med 40 procent av de stödberättigade utgifterna. Resterande 60 procent ska finansieras med privata medel. Det innebär att offentliga medel inte får vara en del av projektets finansiering.  

Jordbruksverkets information om stöd till bredbandsprojekt.