Stöd till bredband på landsbygden

Landsbygdsprogrammets stöd för investeringar i bredband ska bidra till ett snabbt bredband som gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhället.
Fiberkabel

Du kan få stöd för de utgifter du har i samband med att anlägga den passiva infrastrukturen. Med passiv infrastruktur menas dels de grundläggande delarna som till exempel kanalisationsrör eller mast men också ledning vilket kan vara fiberkabel eller antennutrustning.

Ansökningstid

Vi har nu slut på pengar till bredband. Stoppdatum för nästa beslutsomgång kommer att sättas om och när vi får mer pengar till bredband.

Ansökan om stöd för bredband är öppen så det går bra att lämna in ansökan.

Stödbelopp

Du kan få stöd med 60 procent av de stödberättigade utgifterna. Resterande 40 procent ska finansieras med privata medel. Det innebär att offentliga medel inte får vara en del av projektets finansiering.  

 

Jordbruksverkets information om stöd till bredbandsprojekt.