Stöd inom lantbruk och landsbygd

Det är möjligt att söka våra jordbrukarstöd, företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar via e-tjänst.

Vi tar emot ansökningar om EU-stöd och handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden och vattenbruket går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang. Detta för att göra det lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Kontakta oss

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och länsstyrelsen:
0771-67 00 00

Telefontider:
Måndag till fredag 09.00-12.00, 13.00-15.00

Maila frågor om Jordbrukarstöd direkt till Länsstyrelsen i Kalmar:
Jordbrukarstod.kalmar
@lansstyrelsen.se

Teknisk support SAM Internet (Jordbruksverket)
Teknisk support via mail

 Läs mer