Rådgivning och kurser

​Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta?

Vi har kurser och rådgivning inom bland annat:

  • behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel,
  • biodling,
  • ekologisk produktion,
  • Greppa Näringen,
  • kommersiell service,
  • Ett rikt odlingslandskap,
  • skapa nya jobb.

Länsstyrelsen har projekt för kompetensutveckling, rådgivning samt information och demonstration inom Ekologisk produktion, Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap, Kommersiell service och Nya jobb. Kompetensutvecklingsverksamheten finansieras helt eller delvis av EU och svenska staten.

Kompetensutvecklingens mål är att underlätta för landsbygdsföretagare att arbeta för klimat och miljömålen, stärka företagens konkurrenskraft och att arbeta för en levande landsbygd.

De aktiviteter vi erbjuder utgörs av enskild rådgivning, kurser, studieresor, fältvandringar, informationsträffar, nyhetsbrev och andra informationsmaterial. Aktiviteterna bedrivs både i upphandlad form och i egen regi tillsammans med externa aktörer. Aktuella evenemang hittar du i vårt nyhetsbrev Fokus Landsbygd, kalendern på vår hemsida och i Jordbruksverkets kurskatalog Pingpong.

Målgruppen är personer sysselsatta inom lantbruks- och trädgårdsnäringen, företag på landsbygden, företagsnätverk och föreningar som har sin verksamhet och sina medlemmar på landsbygden. Det kan handla om generell landsbygdsutveckling eller om mer specifika områden.

 Läs gärna vårt nyhetsbrev Fokus Landsbygd

 Aktuella kurser och rådgivningar

 Länsstyrelsens kompetensutvecklingsprojekt i Landsbygdsprogrammet

Ekologisk produktion, information och demonstration

Ekologisk produktion, kompetensutveckling

Ekologisk produktion, rådgivning

Ett rikt odlingslandskap, information och demonstration

Ett rikt odlingslandskap, kompetensutveckling

Ett rikt odlingslandskap, rådgivning

Greppa näringen, information och demonstration

Greppa näringen, kompetensutveckling

Greppa näringen, rådgivning

Kommersiell service, rådgivning

Nya jobb, information och demonstration

Nya jobb, kompetensutveckling

Nya jobb, rådgivning

 EU:s jordbruksfond