Primärproduktion av foder och livsmedel

korvgrillning

Reglerna för att registrera primärproduktion av livsmedel är gemensamma för hela EU. Reglerna omfattar till exempel:

  • Odling av spannmål, potatis, frukt, bär och grönsaker
  • Grovfoder och framställning av foderblandningar
  • Uppfödning av nötkreatur, får, gris och fjäderfä
  • Ägg- och mjölkproduktion
  • Jakt, fiske, hägnat vilt, fiskodling och honungsproduktion
  • Plockning av vilda bär och svampar

Du som bara producerar för eget bruk behöver inte göra någon anmälan.

Det finns mellan 1700 och 1800 tillsynsobjekt i länet varav storhushållen (restauranger, skolkök) utgör det stora flertalet (ca 70%) tillsammans med detaljhandeln (ca 20 %). Även kommunernas dricksvatten räknas till livsmedel. Central myndighet på området är Livsmedelsverket som också har tillsyn på kommunernas livsmedelskontroll. Länsstyrelsen anordnar två länsmöten om året med livsmedelsinspektörerna då tillsynsfrågor med mera diskuteras och samordnar också gemensamma tillsynsprojekt. Har man klagomål på hur livsmedel hanteras (temperaturer, märkning, hygien med mera) kan man vända sig till kommunernas livsmedelsinspektörer.(Se länets kommuner till höger) Tror man att man har blivit matförgiftad så ska man också höra av sig till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning (eller motsvarande) så att de kan följa upp med tillsyn och utredning. Även vid matförgiftningsfall kan Länsstyrelsen bli inblandad samt Landstingets smittskyddsläkare.