Ändrat datum! Fältvandring Stora Alvaret

Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder in till en fältvandring på Stora Alvaret.
Stora Alvaret

Nytt datum för fältvandringen är den 4 maj.

Stora Alvaret är en del i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap och är med sin storlek unikt i världen. Under vandringen diskuterar vi bland annat vad de stora hoten är mot alvaret idag och hur vi bevarar det levande kulturlandskapet.

Vi kommer titta på olika alvarnaturtyper och pratar om hur klimat och människans brukande genom historien format det alvar vi ser idag. Vi utbyter erfarenheter och tittar på exempel på olika röjningsåtgärder och skötsel, både utifrån hur de påverkar naturvärdena och utifrån EU-stödens miljöersättning och villkor.

Fältvandringen görs också den 4 maj.

 

Datum/tid: Fredag den 4 maj, kl 09.00 - 12.00

Plats: Stora Alvaret på Öland (info om mötesplats kommer senare)

Anmälan: Anmäl dig senast 28 april
Ring lantbruksenheten på telefon 0771-67 00 00 eller via e-post till jordbrukarstod.kalmar@lansstyrelsen.se

 

EU-flagga