Projekt

Länsstyrelsen i Kalmar driver eller deltar i flera projekt med naturvårdsinriktning. Dessutom vill vi sprida och ta tillvara kunskap och resultat från avslutade projekt.

Projekten står för en stor del av verksamheten inom naturvårdsområdet. Genom dem driver vi utvecklingen framåt. De ger en möjlighet att genomföra saker utöver det vanliga.

Flera av projekten finansieras med hjälp av medel från EU. Vissa är stora och internationellt överbryggande. Andra rör sig i ett mer nationellt eller regionalt rum. Men samarbete mellan olika aktörer och utveckling står alltid i fokus.