Öppet öga - tillsammans mot brott i naturen

Varje år sker ett antal, medvetna eller omedvetna brott, som drabbar djur och växter på olika sätt - ditt öga kan göra skillnad. Här kan du få mer information om vad som är tillåtet och inte i naturen.
bild på ett uggleöga

Öppet öga är en informationskampanj som landets länsstyrelser och Naturvårdsverket i samarbete med polisen utformat gemensamt. Med kampanjen vill vi sprida kunskap om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet att göra i naturen. Du kan läsa mer om detta i den folder som tagits fram och som du kan ladda ned på denna sida.

Vad är tillåtet och inte?

 Varje år sker ett antal medvetna eller omedvetna brott som drabbar djur och växter på olika sätt. Det kan röra sig om insamling av rovfågelägg eller fjärilar, otillåten handel med hotade arter eller att fridlysta växter samlas. Det gäller också sådana arter som är förbjudna att föra in i landet för att man inte vill få ut dem i den svenska naturen. Förbudet gäller även till exempel pälsar, väskor, smycken och andra föremål, som innehåller delar av hotade djur och växter.  

Läs mer om vilka arter som är fridlysta i Kalmar län genom att klicka på Fridlysta arter i menyn till vänster.

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Polisen och Tullverket samverkar

Berguvens intensivt orangea öga ska symbolisera den tillsyn som länsstyrelserna – i samarbete med bland annat Naturvårdsverket, Polisen och Tullverket – utövar för att förhindra olika typer av artskyddsbrott. Men det är också en uppmaning till allmänheten att hålla ögonen öppna och tipsa tillsynsmyndigheterna när man ser någonting som verkar misstänkt.

Så här tipsar du

Vid pågående misstänkt brott kontakta Polisen på 114 14 eller mejla tips.kalmar@polisen.se. Om du vill vara anonym, välj att ringa. Du kan också ringa till Länsstyrelsens växel 010 - 22 380 00 och be att få tala med CITES-/artskyddsansvarig tjänsteman. När du ringer behöver du inte uppge vem du är, men det kan underlätta utredningen om du kan kontaktas.

Läs mer

Naturvårdsverkets webbplats om Öppet öga

Ladda ner foldern Öppet öga