Antamåla rör

Antamåla rör är en åsliknande ansamling av stora stenblock. Hur stensamlingen uppkommit vet man ännu idag inte säkert. 
Antamåla rör

Antamåla rör är unikt. Hur det uppkommit är oklart. Stenblockens runda form tyder emellertid på att de transporterats i rinnande vatten. ”De stora blocken har sannolikt transporterats av en isälv med mycket stor vattenföring. Blocken kan ha ansamlats i samband med att isälven brutit igenom en tillfällig dämning i isen eller genom att block från isälvens bottenbädd rasat ned” (Gert Knutsson 1962 & 1974).

Åsens längd är cirka 150 meter, dess bredd cirka 50 meter och dess högsta höjd cirka elva meter. Södra delen av åsen är, frånsett vissa lavar, helt fri från vegetation. Blocken är vanligen av granit och har en medeldiameter på ungefär en meter och en maxdiameter på tre meter. I norr finns en del finare material. Den delen är bevuxen med såväl barr- som lövträd. 

Hitta rätt

Antamåla rör ligger cirka fem kilometer sydväst om Vissefjärda vid länsgränsen mot Blekinge strax söder om Eremitemåla. En skylt som hänvisar till naturminnet finns uppsatt i korsningen mellan väg 120 och vägen till Eremitemåla.