Nationalparker

Större värdefulla naturområden som man vill skydda genom ett starkt lagskydd kan avsättas som nationalparker.
Blå Jungfrun
Nationalparker har ett betydligt starkare skydd än naturreservat. Nationalparkerna ägs av staten och tanken med de svenska nationalparkerna är att utvalda värdefulla delar av det svenska landskapet ska skyddas mot exploatering. I Kalmar län finns två nationalparker; Blå Jungfrun och Norra Kvill. Nu finns en egen webbplats för alla Sveriges nationalparker.se - besök våra parker där!

 Sveriges nationalparker

Sveriges nationalparkerBesök Sverigesnationalparker.se - ett ställe för alla Sveriges naturpärlor!

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur