Planeringsunderlag inom naturvårdsområdet

Pärmar och rapporter med planeringsunderlag

Här finns information om sådant underlag som rör naturvårdsområdet:
Planeringsunderlag inom naturvårdsområdet (PM 2014-11-21)

För specifik information om riksintressen och de olika skyddsformerna se under rubriken Skyddad natur.

 

WebbGIS - Geografisk information

WebbGIS (öppnas i nytt fönster)

Kartverktyg för skyddad natur

Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur (öppnas i nytt fönster)