Viltskador

Länsstyrelsen kan ge ersättning för skador på tamdjur som orsakas av rovdjur och skador på grödor orsakade av fredat vilt. De grundläggande bestämmelserna om bidrag av statsmedel för åtgärder för att förebygga skada av fredat vilt och för att ersätta sådan skada finns i viltskadekungörelsen (NFS 2002:13). Länsstyrelsen får även lämna bidrag till förebyggande åtgärder.

Arter som inte har någon allmän jakttid kallas fredat vilt. En art är också fredad under den tid på året då det inte är allmän jakt på den. Man kan under vissa förutsättningar få ersättning för skador som orsakas av fredat vilt. En grundförutsättning är att man försökt förebygga skadorna. Förutom genom jakt kan skador även förebyggas på andra sätt, t ex med utestängning eller skrämsel med olika metoder.

När det gäller skador på tamdjur och gröda så ska dessa alltid besiktigas av särskild utsedd besiktningsman, som värderar den förlorade egendomen. En sådan skada ska alltid meddelas Länsstyrelsen omedelbart när skadan skett.

Ansökan om ersättning ska göras på särskild blankett som tillhandahålls av besiktningsmännen, de kan även hämtas under fliken "blanketter". Ansökan om ersättning för viltskador ska inkomma till Länsstyrelsen senast 3 månader efter det att skadan är upptäckt.

Den som har besvär med viltskador kan även vända sig till Viltskadecenter, och få råd om vad man kan göra för att förebygga eventuella skador.

Besiktningsmän för skador på gröda orsakade av fredat vilt

Robert Briland  
0480-44 01 03
0480-44 03 41
070-631 88 80
Håknabo 124, 388 95 Halltorp

Besiktningsmän för skador på tamdjur orsakade av rovdjur

Robert Briland
0480-44 01 03
0480-44 03 41
070-631 88 80
Håknabo 124, 388 95 Halltorp

Jonas Andersson
070-647 49 07  
0491-711 25
Fallebo Kullen, 570 91 Kristdala

Jan-Eric Johannisson
0471-411 73
070-510 46 12
Eklyckevägen 5, 361 94 Eriksmåla

Fredrik Ustrup 
0708-566318 
Geltorp, 395 95 Rockneby