Friluftsliv

människor ute i naturen

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”. Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats eller på vår sida för allemansrätten. Naturvårdsverket erbjuder även bra information om allemansrätten på andra språk, som t ex engelska, tyska, arabiska och pashto.

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

 Content Editor

Per Markus Jönsson      Samordnare Friluftsliv och LONA Naturenheten                         010-223 83 56

 Arbetet med Friluftsliv

Här kan du läsa en sammanställning av länets och landets gemensamma mål med friluftslivspolitiken; Friluftsliv - en livsnödvändighet.

 Bra att känna till

I flera av våra naturreservat är det inte tillåtet att campa eller övernatta. Många undrar varför och oftast beror det på att parkeringsplatser, toaletter och sopkärl endast är anpassade för tillfälliga besökare till området. Reservatets flora och fauna kan också vara en orsak till förbudet. Att sova i husbil eller husvagn är likställt med camping och övernattning. Parkera din husbil får du förstås. Tänk på dina medbesökare och visa hänsyn i vår gemensamma natur i sommar! Välkommen ut!

Camping förbjudenskylt