Minimimått

Här redovisas minimimått för fångst längs kusten och i sötvattensområden inom Kalmar län.
 Fiskart  Hav  Sötvattenområde*

 Lax

 60 cm

 50 cm

 Gädda

 40 cm

 

 Gös

 40 cm

 

 Piggvar

 30 cm

 

 Rödspätta delområde 25

 25 cm

 

 Rödspätta delområde 27

 21 cm

 

 Skrubba delområde 25

 23 cm

 

 Skrubba delområde 27

 21 cm

 

 Torsk

 38 cm

 

 Öring

 50 cm

 50 cm

*Varje till Östersjön rinnande vattendrag med bivattendrag från mynningen till första mötande definitiva vandringshinder.

I sötvatten uppströms vandringsstopp från havet finns inga generella minimimått, men däremot finns det ofta lokala bestämmelser om minimimått, fisketider, fredningsområden med mera som man har skyldighet att informera sig om innan man påbörjar fisket.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Kalmar län
Vattenenheten
391 86 Kalmar

Fiskeridirektör
Anders Kjellberg
Telefon 010 - 223 85 12

Biolog
Tobias Borger
Telefon 010 - 223 85 21