Djur och natur

slända

Vill du besöka ett naturreservat eller annat skyddat område så hittar du mer information här. Du kan också ta reda på mer om länsstyrelsens arbete med att inventera arter och naturmiljöer. Här kan du ansöka om tillstånd för verksamheter som påverkar naturen.

Du får också information om djurskyddet i länet. Om djur far illa kan du anmäla detta till länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

 

 Ekosystemtjänster

Naturens år 2016 

Läs mer om temat för Naturens år 2016 genom att klicka på logotypen här.

 Biologiska mångfaldens årtionde 2011-2020

FN har utnämnt 2011 till 2020 till den biologiska mångfaldens årtionde. Läs mer om det långsiktiga arbetet med att säkerställa vår gemensamma livsmiljö som nu startar.
Länk till FN:s hemsida.

Läs mer om länets natur

Naturen i Kalmar län

Upplev Kalmar län

Söksida för sevärda skyddade natur- och kulturmiljöer i Kalmar län

Fakta om länet