Läget på bostadsmarknaden 

Publicerad
2012-07-10

För att få kunskap om länets bostadsmarknad sammanställer Länsstyrelsen varje år en bostadsmarknadsanalys. Rapporten för 2012 är nu färdigställd och grundar sig bland annat på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och Boverkets bostadsmarknadsenkät till kommunerna.

Ja 
Framsida

Länsstyrelsen arbetar med att förverkliga regeringens mål för bostadspolitiken. I syfte att nå dessa mål samlas uppgifter om det bostadsbeståndet in och statistik upprättas över antalet påbörjade, färdigställda samt lediga lägenheter i länets kommuner.

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät till kommunerna och statistik från SCB om bland annat demografi, arbetspendling och migration, ger ökad kunskap om länets bostadsmarknad.

Tillsammans sammanställs information som används i den årliga bostadsmarknadsanalysen.

Bostadsmarknadsanalysen ligger till grund för arbetet med att stödja länets kommuner med råd, information och underlag i deras arbete med planering av bostadsförsörjningen. Därtill analyserar och redovisar Länsstyrelsen hur bostadsförsörjningen samordnas såväl inom kommunen som med andra kommuner och regionalt.

Länk till 2012 års bostadsmarknadsanalys respektive tidigare års rapporter hittar du i högerspalten.

Senast uppdaterad: 2012-07-10    

Kontakta oss

Lars Hederström
Länsarkitekt
Lars punkt Hederstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Lars punkt Hederstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237445