Lättläst information om Länsstyrelsen

Vi håller på att se över våra lättlästa sidor.
När de är färdiga kommer du att se dem här.

Det finns 21 län i Sverige.
Ett län är ett stort område
som består av flera kommuner.
Länsstyrelsen är en myndighet
som är med och bestämmer i länet.
Chefen för Länsstyrelsen kallas landshövding.
Det finns en länsstyrelse och en landshövding i varje län.

Sveriges riksdag och regering
fattar många beslut varje år
om hur allt ska skötas i Sverige.
Länsstyrelsen ska se till att de besluten
blir verklighet i länet på ett bra sätt.

Länsstyrelsen ger råd och information
till alla som bor i länet
om vilka regler som finns för just dem.

Länsstyrelsen kontrollerar
att företag och myndigheter följer reglerna
som riksdagen och regeringen har bestämt.

Länsstyrelsen arbetar med många olika saker, till exempel hus och bostäder, miljö och natur, trafik och vägar, djur, jakt och fiske.

 Broschyr på lättläst svenska

Här kan du ladda ner informationsbroschyren:  

 Länsstyrelsen arbetar för en hållbar utveckling - lättläst version.

 

Delar av webbplatsen kommer att översättas till lättläst svenska och publiceras i anslutning till den här sidan.