Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Om du beställer flera av våra gratisbroschyrer vid samma tillfälle kommer vi att fakturera dig en portokostnad om din beställning väger över 2 kilo.

Urval: PlaneringsunderlagRensa urval
Din sökning gav 15 träffar
 • Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län

  Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för att säkra tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.

  Planen är tänkt att användas som vägledning för länsstyrelser och kommuner i samband med fysisk planering, tillståndsprövning och andra beslut enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Länets geologiska, hydrolog ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2013

  Ladda hem (5 MB)

 • Krishanteringsplan för Kalmar län

  Syftet med den övergripande krishanteringsplanen är att beskriva grunden för krissamverkan i Kalmar län vid en kris eller extraordinär händelse samt ange riktlinjer för kriskommunikation, hur aktörer kommunicerar med varandra
  och med allmänheten.
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2012

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  webbversion (1 MB)

 • Årsredovisning 2011

  Länsstyrelsen verkar för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen redovisar varje år sina uppgifter och insatser enligt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt gör en bedömning av uppnådda mål.

  Några axplock ur redovisningen:
  Länsstyrelsen i Kalmar län har sedan 2005 arbetat aktivt tillsa ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Verksamhetsplan 2011

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2011

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (478 kB)

 • Verksamhetsplan 2010

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2010

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (362 kB)

 • Verksamhetsplan 2006-2008

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2006

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (706 kB)

 • Årsredovisning 2007

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2008

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Verksamhetsplan 2007-2009

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2007

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (676 kB)

 • Vision 2008

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2008

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ladda hem (144 kB)

 • Årsredovisning 2005

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2006

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Årsredovisning 2009

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2010

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Årsredovisning 2008

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2009

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Verksamhetsplan 2004

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2004

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (889 kB)

 • Årsredovisning 2004

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2005

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Årsredovisning 2006

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2007

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)