Vägledande stöd vid konsultation och anmälan

publikationens framsida
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
32
Kompletterande praktiska anvisningar till Socialstyrelsens handbok:
Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn
och
Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
Kommentar:
Samarbete mellan Länsstyrelsen,Landstinget och Regionförbundet