Vägledande stöd vid konsultation och anmälan 

publikationens framsida
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
32 
Kompletterande praktiska anvisningar till Socialstyrelsens handbok:
Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn
och
Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
Kommentar:
Samarbete mellan Länsstyrelsen,Landstinget och Regionförbundet