Om länet

Det finns många sätt att beskriva ett län. På dessa sidor finns fakta och statistik om geografi, befolkning, utbildning, arbete, näringsliv, kommunikationer och mycket annat om Kalmar län. Framför allt har vi försökt visa länets utveckling och hur länet ser ut i förhållande till övriga Sverige.

Kalmar län är ett avlångt län med en varierande natur. Allt från Tjustbygdens urbergsskärgårdar och bronsålders-landskap, Kalmarsundskustens ekprydda strandängar och genuina kustsamhällen, Kristdalatraktens levande stycken av Gammalsverige, Glasrikets säregna industrisamhällen till Ölands unika alvar, väderkvarnar och radbyar - alla ryms de inom Kalmar län.

Jord- och skogsbruket är viktiga näringar med nära anknytning till förädlingsföretag inom trä- och skogsindustrin samt slakterier och mejerier. Kalmar län har en mycket hög andel sysselsatta inom industrin, särskilt inom tillverkningsindustrin. Här finns många kända varumärken som Orrefors, Kährs, ITT Flygt, Scania samt SlipNaxos.

Linnéuniversitetet är en högklassig forsknings- och utbildningsinstitution med speciell inriktning på miljö och teknik där närheten till Östersjöstaterna innebär samarbete inom en rad olika områden.