Nyhetsarkiv 

Urval: Verksamheter med miljöpåverkan, NyhetRensa urval
Din sökning gav 14 träffar
 • Pris till regionens bästa arbetsteam

  Carola Lindeberg och enhetschef Irene Bohman på Vatteneheten med diplom
  2014-02-05

  Vattenmyndighetens kansli har tillsammans med övriga medarbetare på den nya Vattenenheten tagit emot pris som regionens bästa arbetsteam.

 • Sista numret av Miljö- & naturnytt ute nu!

  Sidhuvud för nyhetsbrevet Miljö- och naturnytt
  2013-12-13

  Läs om det senaste från Miljö- och naturavdelningens verksamheter.

 • Informationsmöten om musselodling i Kalmarsund

  Informationsmöten om storskalig musselodling
  2013-06-05

  Kalmarsundskommissionen och AQUABEST bjuder in till informationsmöten om möjlig lokalisering av storskaliga musselodlingar i Kalmarsund. Välkommen!

 • Miljövårdsdirektörernas vårmöte 15-16 maj

  Informationsmöten om storskalig musselodling
  2013-04-08

 • E-betalning införs

  e-tjänsterna
  2012-12-11

  Den 11 december införs möjligheten för e-betalning för tre av länsstyrelsernas nya e-tjänster. Samtidigt uppgraderas e-tjänsterna så att det går enklare och snabbare att ansöka eller anmäla ett ärende...

 • Länsstyrelsernas miljöprövning koncentreras till tolv län

  industribild
  2012-05-28

  Länsstyrelsernas prövning av miljöfarliga verksamheter koncentreras den 1 juni till tolv av landets 21 länsstyrelser. Det innebär att Länsstyrelsen i Kalmar län får ansvar för prövningen i Kronobergs ...

 • Länets mål om 500 GWh vindkraftsel nås redan 2012

  industribild
  2012-04-18

  Den senaste vindkraftsstatistiken från Energimyndigheten visar på en stark utveckling av vindkraftsel i länet där målet om att nå 500GWh till 2014 nås redan i år.

 • Fyra vindkraftverk blir tillåtna vid Värnanäs

  industribild
  2011-12-20

  Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar lämnar tillstånd till fyra av de totalt åtta vindkraftverk som RGP Vindkraftprojekt AB sökt tillstånd till. Verken planeras sydöst om Halltorp, i Kalmar kommun. De fyra nordligaste vindkraftverken avslås eftersom dessa bedöms innebära en påtaglig...

 • Länsstyrelsen vädjar om snabb saneringsstart för Oskarshamns hamnbassäng

  industribild
  2011-11-25

  Naturvårdsverket har nyligen meddelat att man inte har möjlighet betala för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng nästa år som tidigare var planerat. Länsstyrelsen kräver nu i en skrivelse att Naturvårdsverket och regeringen omprövar sitt beslut.

 • Avtal om finansiering för sanering av Oskarshamns hamn

  industribild
  2010-04-09

  Saneringen av Oskarshamns hamn beräknas kosta 410 miljoner kronor. Avtalen som tecknats idag är avgörande för den fortsatta bidragsprocessen med Naturvårdsverket.

 • Arkeologisk undersökning vid Gladhammars gruvor

  industribild
  2010-03-26

  Länsstyrelsen har fattat beslut om en slutundersökning vid Gladhammars gruvor under maj och juni 2010. Undersökningen är ett led i Västerviks kommuns projekt att miljösanera gruvområdet.

 • Flerårsplan för arbetet med förorenade områden

  industribild
  2009-11-03

  Länsstyrelsen har fastställt ett regionalt program för arbetet med förorenade områden i Kalmar län för åren 2010 t.o.m. 2014. Programmet som revideras och redovisas årligen till Naturvårdsverket innehåller dels en redovisning av föregående års arbete, dels strategier för Länsstyrelsens planerade arb...

 • Vi talar klarspråk om miljöprövning

  industribild
  2009-07-14

  Länsstyrelsen arbetar med att förenkla handläggningsprocessen för miljöärenden. Målet är tydligare beslut, kortare handläggningstider och kostnadseffektivitet för alla parter.

 • Glasbruksprojektet avslutat

  industribild
  2007-12-14

  Glasbruksprojektet är benämning på det samarbetsprojekt som genomförts mellan länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län med syfte att kartlägga föroreningssituationen vid glasbruken inom Glasriket samt klargöra vilka åtgärder som kan komma att behöva vidtas för att minska riskerna för hälsan och m...