Kalmar läns Luftvårdsförbund

Kalmar läns luftvårdsförbund verkar för en bättre luft i Kalmar län. Ett viktigt uppdrag vi har är att informera våra medlemmar och allmänhet om luftsituationen i länet. Som medlem i förbundet bidrar man med detta. Man kan antingen vara fullt betalande medlem eller vara stödjande medlem.
logga160punkterbred.jpg