Fakturahantering

Här är några fakta om Länsstyrelsens fakturahantering

Adress för leverantörsfakturor

Vi använder e-faktura, och scanning sker hos externt företag.

Fakturor till Länsstyrelsen ska skickas till:

Länsstyrelsen Kalmar län
FE 206
838 73 Frösön

 

Villkor för faktura

Betalningsvillkor inom staten, 30 dagar netto.

Inga expeditions- eller fakturaavgifter godtas.

Kom ihåg att fråga beställaren efter fakturareferens, denna ska finnas med på fakturan. Referensuppgiften består av  beställarens för- och efternamn.