Fakturahantering 

Här är några fakta om Länsstyrelsens fakturahantering

Adress för leverantörsfakturor

Vi använder e-faktura, och scanning sker hos externt företag.

Fakturor till Länsstyrelsen ska skickas till:

Länsstyrelsen Kalmar län
FE 206
838 73 Frösön

 

Villkor för faktura

Betalningsvillkor inom staten, 30 dagar netto.

Inga expeditions- eller fakturaavgifter godtas.

Kom ihåg att fråga beställaren efter fakturareferens, denna ska finnas med på fakturan. Referensuppgiften består av bokstaven "H" följt av ytterligare sex bokstäver som baseras på beställarens för- och efternamn, exempelvis HBENJON.

Kontakta oss

Pernilla Sampson
Ekonomichef
Ekonomienheten
010-2238220